Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 20 529 14,9% 33,1% 29,9% 22,1% 7,0% 55,4% 44,6% 2,3%  
Summa 529 14,9% 33,1% 29,9% 22,1% 7,0% 55,4% 44,6% 2,3%

http://www.val.se