Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 14 1024 21,4% 28,6% 24,4% 25,6% 8,7% 49,6% 50,4% 8,0%  
Summa 1024 21,4% 28,6% 24,4% 25,6% 8,7% 49,6% 50,4% 8,0%

http://www.val.se