Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 12 1207 16,8% 25,2% 23,7% 34,3% 4,5% 45,2% 54,8% 1,6%  
Summa 1207 16,8% 25,2% 23,7% 34,3% 4,5% 45,2% 54,8% 1,6%

http://www.val.se