Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 3 1303 13,0% 44,5% 23,1% 19,4% 7,1% 50,9% 49,1% 1,5%  
Summa 1303 13,0% 44,5% 23,1% 19,4% 7,1% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se