Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Skee-Strömstad östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skee-Strömstad östra 1632 16,2% 32,4% 26,0% 25,4% 6,8% 53,2% 46,8% 18,6%  
Summa 1632 16,2% 32,4% 26,0% 25,4% 6,8% 53,2% 46,8% 18,6%

http://www.val.se