Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 9 1303 11,1% 32,8% 21,6% 34,5% 6,8% 49,0% 51,0% 1,8%  
Summa 1303 11,1% 32,8% 21,6% 34,5% 6,8% 49,0% 51,0% 1,8%

http://www.val.se