Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 7 1004 24,7% 31,7% 24,1% 19,5% 10,3% 50,6% 49,4% 19,5%  
Summa 1004 24,7% 31,7% 24,1% 19,5% 10,3% 50,6% 49,4% 19,5%

http://www.val.se