Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 5 1389 24,7% 35,3% 23,7% 16,3% 8,5% 51,1% 48,9% 3,0%  
Summa 1389 24,7% 35,3% 23,7% 16,3% 8,5% 51,1% 48,9% 3,0%

http://www.val.se