Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 3 989 14,7% 20,0% 18,6% 46,7% 5,6% 42,8% 57,2% 3,5%  
Summa 989 14,7% 20,0% 18,6% 46,7% 5,6% 42,8% 57,2% 3,5%

http://www.val.se