Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 2 1105 34,5% 28,4% 18,3% 18,8% 10,2% 49,3% 50,7% 8,1%  
Summa 1105 34,5% 28,4% 18,3% 18,8% 10,2% 49,3% 50,7% 8,1%

http://www.val.se