Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Bäve 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 1 1217 18,3% 30,7% 24,6% 26,4% 6,5% 49,8% 50,2% 4,5%  
Summa 1217 18,3% 30,7% 24,6% 26,4% 6,5% 49,8% 50,2% 4,5%

http://www.val.se