Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Herrestad-Utby-Lanesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrestad-Utby-Lanesund 1412 12,0% 33,4% 30,5% 24,2% 6,8% 50,1% 49,9% 2,3%  
Summa 1412 12,0% 33,4% 30,5% 24,2% 6,8% 50,1% 49,9% 2,3%

http://www.val.se