Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Skredsvik västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skredsvik västra 568 15,0% 30,1% 33,8% 21,1% 9,7% 51,9% 48,1% 3,3%  
Summa 568 15,0% 30,1% 33,8% 21,1% 9,7% 51,9% 48,1% 3,3%

http://www.val.se