Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Forshälla öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshälla öst 578 17,3% 29,8% 32,0% 20,9% 8,0% 52,8% 47,2% 4,2%  
Summa 578 17,3% 29,8% 32,0% 20,9% 8,0% 52,8% 47,2% 4,2%

http://www.val.se