Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Forshälla väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forshälla väst 1732 13,0% 34,6% 31,7% 20,7% 7,1% 50,7% 49,3% 2,0%  
Summa 1732 13,0% 34,6% 31,7% 20,7% 7,1% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se