Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Uddevalla 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla 8 1477 28,3% 23,9% 19,8% 28,0% 7,6% 49,5% 50,5% 3,7%  
Summa 1477 28,3% 23,9% 19,8% 28,0% 7,6% 49,5% 50,5% 3,7%

http://www.val.se