Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Uddevalla 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla 2 1049 28,2% 36,1% 18,4% 17,3% 9,3% 49,0% 51,0% 3,3%  
Summa 1049 28,2% 36,1% 18,4% 17,3% 9,3% 49,0% 51,0% 3,3%

http://www.val.se