Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Ålder och kön - Uddevalla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla 1 1340 17,0% 31,8% 21,7% 29,5% 6,8% 50,8% 49,2% 2,9%  
Summa 1340 17,0% 31,8% 21,7% 29,5% 6,8% 50,8% 49,2% 2,9%

http://www.val.se