Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Brastad tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad tätort 1596 15,2% 26,0% 25,1% 33,6% 8,1% 50,3% 49,7% 5,8%  
Summa 1596 15,2% 26,0% 25,1% 33,6% 8,1% 50,3% 49,7% 5,8%

http://www.val.se