Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Dalskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Dalskogen 1330 16,6% 32,0% 29,3% 22,1% 5,9% 50,0% 50,0% 5,7%  
Summa 1330 16,6% 32,0% 29,3% 22,1% 5,9% 50,0% 50,0% 5,7%

http://www.val.se