Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Ålder och kön - Lysekil Bansvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Bansvik 1071 19,8% 27,8% 29,4% 23,0% 7,7% 49,3% 50,7% 10,3%  
Summa 1071 19,8% 27,8% 29,4% 23,0% 7,7% 49,3% 50,7% 10,3%

http://www.val.se