Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Solberga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solberga 1 1508 16,2% 36,9% 25,3% 21,6% 7,8% 49,5% 50,5% 2,5%  
Summa 1508 16,2% 36,9% 25,3% 21,6% 7,8% 49,5% 50,5% 2,5%

http://www.val.se