Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Hålta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålta 863 16,8% 35,8% 29,9% 17,5% 8,1% 51,1% 48,9% 1,7%  
Summa 863 16,8% 35,8% 29,9% 17,5% 8,1% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se