Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Romelanda 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Romelanda 2 1665 14,5% 41,2% 24,7% 19,6% 7,4% 50,3% 49,7% 2,5%  
Summa 1665 14,5% 41,2% 24,7% 19,6% 7,4% 50,3% 49,7% 2,5%

http://www.val.se