Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Romelanda 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Romelanda 1 695 17,1% 38,0% 28,5% 16,4% 8,8% 51,9% 48,1% 2,9%  
Summa 695 17,1% 38,0% 28,5% 16,4% 8,8% 51,9% 48,1% 2,9%

http://www.val.se