Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Ytterby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby 2 1426 12,6% 30,0% 21,9% 35,4% 5,0% 48,2% 51,8% 2,2%  
Summa 1426 12,6% 30,0% 21,9% 35,4% 5,0% 48,2% 51,8% 2,2%

http://www.val.se