Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Torsby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsby 1 1004 16,2% 36,6% 24,2% 23,0% 8,1% 51,3% 48,7% 1,7%  
Summa 1004 16,2% 36,6% 24,2% 23,0% 8,1% 51,3% 48,7% 1,7%

http://www.val.se