Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 11 1417 21,2% 44,9% 19,8% 14,1% 8,8% 47,3% 52,7% 3,2%  
Summa 1417 21,2% 44,9% 19,8% 14,1% 8,8% 47,3% 52,7% 3,2%

http://www.val.se