Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 7 1724 15,1% 18,2% 20,5% 46,2% 5,0% 44,2% 55,8% 3,1%  
Summa 1724 15,1% 18,2% 20,5% 46,2% 5,0% 44,2% 55,8% 3,1%

http://www.val.se