Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 3 875 26,2% 30,6% 20,5% 22,7% 7,4% 46,6% 53,4% 3,9%  
Summa 875 26,2% 30,6% 20,5% 22,7% 7,4% 46,6% 53,4% 3,9%

http://www.val.se