Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 1034 19,6% 29,5% 21,8% 29,1% 7,2% 44,2% 55,8% 4,2%  
Summa 1034 19,6% 29,5% 21,8% 29,1% 7,2% 44,2% 55,8% 4,2%

http://www.val.se