Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Valås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valås 1628 14,1% 34,8% 23,5% 27,6% 8,8% 49,0% 51,0% 2,0%  
Summa 1628 14,1% 34,8% 23,5% 27,6% 8,8% 49,0% 51,0% 2,0%

http://www.val.se