Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Brattås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås 1 1436 26,7% 32,8% 21,2% 19,3% 7,5% 47,9% 52,1% 9,7%  
Summa 1436 26,7% 32,8% 21,2% 19,3% 7,5% 47,9% 52,1% 9,7%

http://www.val.se