Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Toltorp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp 2 1318 16,4% 36,7% 28,1% 18,7% 8,0% 49,8% 50,2% 3,8%  
Summa 1318 16,4% 36,7% 28,1% 18,7% 8,0% 49,8% 50,2% 3,8%

http://www.val.se