Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Toltorp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp 1 1221 13,1% 28,8% 22,9% 35,1% 4,8% 47,7% 52,3% 3,1%  
Summa 1221 13,1% 28,8% 22,9% 35,1% 4,8% 47,7% 52,3% 3,1%

http://www.val.se