Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Åby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 1 908 24,4% 32,2% 21,4% 22,0% 7,6% 47,1% 52,9% 5,0%  
Summa 908 24,4% 32,2% 21,4% 22,0% 7,6% 47,1% 52,9% 5,0%

http://www.val.se