Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Västerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerberg 1873 26,4% 38,6% 20,2% 14,7% 6,6% 48,7% 51,3% 7,6%  
Summa 1873 26,4% 38,6% 20,2% 14,7% 6,6% 48,7% 51,3% 7,6%

http://www.val.se