Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Fässberg 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg 1 1237 22,2% 34,4% 21,6% 21,7% 6,6% 49,5% 50,5% 5,7%  
Summa 1237 22,2% 34,4% 21,6% 21,7% 6,6% 49,5% 50,5% 5,7%

http://www.val.se