Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Rödbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Rödbo 673 13,5% 41,0% 27,5% 18,0% 6,5% 52,0% 48,0% 3,9%  
Summa 673 13,5% 41,0% 27,5% 18,0% 6,5% 52,0% 48,0% 3,9%

http://www.val.se