Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Kärra-Rödbo, Gerrebacka-Ingebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kärra-Rödbo, Gerrebacka-Ingebäck 1368 17,8% 59,4% 15,1% 7,7% 6,4% 50,8% 49,2% 3,7%  
Summa 1368 17,8% 59,4% 15,1% 7,7% 6,4% 50,8% 49,2% 3,7%

http://www.val.se