Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Backa, Backadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Backadalen 1432 15,9% 24,8% 21,1% 38,2% 4,3% 45,4% 54,6% 6,3%  
Summa 1432 15,9% 24,8% 21,1% 38,2% 4,3% 45,4% 54,6% 6,3%

http://www.val.se