Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Backa, Bällskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Bällskär 1009 13,4% 34,9% 29,3% 22,4% 6,6% 51,0% 49,0% 5,2%  
Summa 1009 13,4% 34,9% 29,3% 22,4% 6,6% 51,0% 49,0% 5,2%

http://www.val.se