Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Västra Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Västra Eriksberg 1971 18,9% 35,0% 27,4% 18,7% 4,9% 49,8% 50,2% 4,9%  
Summa 1971 18,9% 35,0% 27,4% 18,7% 4,9% 49,8% 50,2% 4,9%

http://www.val.se