Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Västra Brämaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Västra Brämaregården 1584 26,0% 35,4% 17,8% 20,8% 3,7% 48,2% 51,8% 8,0%  
Summa 1584 26,0% 35,4% 17,8% 20,8% 3,7% 48,2% 51,8% 8,0%

http://www.val.se