Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Västra Rambergsstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Västra Rambergsstaden 1797 37,3% 29,7% 16,6% 16,4% 5,6% 58,1% 41,9% 9,7%  
Summa 1797 37,3% 29,7% 16,6% 16,4% 5,6% 58,1% 41,9% 9,7%

http://www.val.se