Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Svartedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Svartedalen 1526 28,0% 31,9% 19,3% 20,8% 8,2% 46,0% 54,0% 8,7%  
Summa 1526 28,0% 31,9% 19,3% 20,8% 8,2% 46,0% 54,0% 8,7%

http://www.val.se