Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Treröset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Treröset 1556 43,2% 32,3% 16,6% 7,9% 9,1% 50,1% 49,9% 12,5%  
Summa 1556 43,2% 32,3% 16,6% 7,9% 9,1% 50,1% 49,9% 12,5%

http://www.val.se