Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Torslanda, Torslanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Torslanda 1828 15,2% 41,8% 20,8% 22,3% 7,6% 48,1% 51,9% 3,1%  
Summa 1828 15,2% 41,8% 20,8% 22,3% 7,6% 48,1% 51,9% 3,1%

http://www.val.se