Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Torslanda, Tumlehed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Tumlehed 1498 14,8% 36,2% 27,1% 22,0% 6,8% 49,7% 50,3% 3,1%  
Summa 1498 14,8% 36,2% 27,1% 22,0% 6,8% 49,7% 50,3% 3,1%

http://www.val.se