Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Torslanda, Hällsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Hällsvik 1436 13,2% 41,8% 30,8% 14,2% 7,8% 51,4% 48,6% 2,0%  
Summa 1436 13,2% 41,8% 30,8% 14,2% 7,8% 51,4% 48,6% 2,0%

http://www.val.se